Intro
Stellingen
Extra belangrijk
Partijen
Resultaat
Over ProDemos
De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 25 stellingen
Start
Toegankelijke versie van de StemWijzer speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten
Deze partijen doen mee
Klik op een logo om naar de website van deze partij te gaan
In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.
U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.
Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.
Sla Over
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1. Defensie
Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
2. Windmolens
In Nederland moeten veel meer windmolens komen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
3. Teelt softdrugs
De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
4. Inperking privacy
Om criminaliteit en terrorisme te bestrijden, mag de overheid de privacy van mensen verder inperken.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
5. Tweede kerncentrale
Nederland mag een tweede kerncentrale bouwen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
6. Vermogensbelasting
Er moet een progressieve vermogensbelasting komen: hoe groter het vermogen van iemand is, hoe hoger het belastingpercentage.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
7. Ontslagrecht
Het moet voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers te ontslaan.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
8. Pensioenen
Iedereen moet zelf kunnen bepalen hoeveel hij opzij legt voor zijn pensioen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
9. Afbouw hypotheekrente
De mogelijkheid tot aftrek van de hypotheekrente moet in een hoger tempo worden beperkt.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
10. Nieuwe wegen
De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
11. Luchthaven Lelystad
Luchthaven Lelystad mag uitgroeien tot de tweede luchthaven van Nederland.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
12. Megastallen
Er moet een verbod komen op zeer grote veestallen (megastallen).
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
13. Bezuinigingen cultuur
De overheid moet afzien van nieuwe bezuinigingen op kunst en cultuur.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
14. Publieke omroep
De publieke omroep moet zich beperken tot nieuws en informatieve programma’s.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
15. Marktwerking zorg
Er moet meer concurrentie tussen zorginstellingen (marktwerking) komen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
16. Artsenkeuze
Alle verzekerden moeten de arts of het ziekenhuis van hun keuze vergoed krijgen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
17. Ritueel slachten
De overheid moet het onverdoofd ritueel slachten van dieren verbieden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
18. Asielzoekers
Ook asielzoekers die Nederland moeten verlaten moeten van de overheid eten en onderdak krijgen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
19. Paspoorten jihadisten
De overheid moet het paspoort afpakken van jihadisten die mogelijk van plan zijn in Irak of Syrië te gaan vechten.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
20. Schulden Griekenland
Nederland moet Griekenland helpen door een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
21. Taken waterschappen
De provincies moeten de taken van de waterschappen overnemen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
22. Huurbepaling
Verhuurders van woningen moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
23. Financiering moskeeën
Nederlandse moskeeën mogen geen geld uit het buitenland ontvangen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
24. Toetsing grondwet
Rechters moeten voortaan toetsen of nieuwe wetten in overeenstemming zijn met de grondwet.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
25. Afschaffen Eerste Kamer
De Eerste Kamer moet worden afgeschaft.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Wat vinden de partijen?
Wat vinden de partijen van deze stelling?
Klik op het verkiezingsbord
Ga verder
Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt
Verwijder selectie
Ga verder

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op 'Ga verder'.
Ga verder
Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat
Selecteer alles
Kies alleen voor de zittende partijen
Verwijder selectie
Naar resultaat
Kies alleen voor de zittende partijen
Selecteer alles
Verwijder selectie
Naar resultaat

Kies Partijen

Alle partijen die meedoen zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.
Over ProDemos
Uw mening komt het meest overeen met:
VVD
0%
PvdA
0%
CDA
0%
PVV
0%
SP
0%
D66
0%
GroenLinks
0%
ChristenUnie
0%
SGP
0%
50Plus
0%
Partij voor de Dieren
0%
Onafhankelijke SenaatsFractie
0%
Deel uw resultaat
Doe ook de StemWijzer Provinciale Staten
Vergelijk uw mening
Alleen extra belangrijke stellingen
1. Defensie
Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
2. Windmolens
In Nederland moeten veel meer windmolens komen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
3. Teelt softdrugs
De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
4. Inperking privacy
Om criminaliteit en terrorisme te bestrijden, mag de overheid de privacy van mensen verder inperken.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
5. Tweede kerncentrale
Nederland mag een tweede kerncentrale bouwen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
6. Vermogensbelasting
Er moet een progressieve vermogensbelasting komen: hoe groter het vermogen van iemand is, hoe hoger het belastingpercentage.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
7. Ontslagrecht
Het moet voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers te ontslaan.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
8. Pensioenen
Iedereen moet zelf kunnen bepalen hoeveel hij opzij legt voor zijn pensioen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
9. Afbouw hypotheekrente
De mogelijkheid tot aftrek van de hypotheekrente moet in een hoger tempo worden beperkt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
10. Nieuwe wegen
De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
11. Luchthaven Lelystad
Luchthaven Lelystad mag uitgroeien tot de tweede luchthaven van Nederland.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
12. Megastallen
Er moet een verbod komen op zeer grote veestallen (megastallen).
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
13. Bezuinigingen cultuur
De overheid moet afzien van nieuwe bezuinigingen op kunst en cultuur.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
14. Publieke omroep
De publieke omroep moet zich beperken tot nieuws en informatieve programma’s.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
15. Marktwerking zorg
Er moet meer concurrentie tussen zorginstellingen (marktwerking) komen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
16. Artsenkeuze
Alle verzekerden moeten de arts of het ziekenhuis van hun keuze vergoed krijgen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
17. Ritueel slachten
De overheid moet het onverdoofd ritueel slachten van dieren verbieden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
18. Asielzoekers
Ook asielzoekers die Nederland moeten verlaten moeten van de overheid eten en onderdak krijgen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
19. Paspoorten jihadisten
De overheid moet het paspoort afpakken van jihadisten die mogelijk van plan zijn in Irak of Syrië te gaan vechten.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
20. Schulden Griekenland
Nederland moet Griekenland helpen door een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
21. Taken waterschappen
De provincies moeten de taken van de waterschappen overnemen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
22. Huurbepaling
Verhuurders van woningen moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
23. Financiering moskeeën
Nederlandse moskeeën mogen geen geld uit het buitenland ontvangen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
24. Toetsing grondwet
Rechters moeten voortaan toetsen of nieuwe wetten in overeenstemming zijn met de grondwet.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
25. Afschaffen Eerste Kamer
De Eerste Kamer moet worden afgeschaft.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
Doe ook de StemWijzer Provinciale Statenverkiezingen
Klik op jouw provincie op de of selecteer jouw provincie in het keuzemenu hieronder
Start

Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

Meer informatie: www.prodemos.nl
Selecteer een provincie
Start